آبنمک سازمان آمریکا القاعده اطلاعات پاکستان

آبنمک: سازمان آمریکا القاعده اطلاعات پاکستان آمریکایی سازمان سیا اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار پزشکی چاقی روند اصلاح جراحی قلب را کُند می کند

نتایج مطالعه تازه نشان می دهد افراد چاق که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته اند وقت بیشتری تحت مواظبت های درمانی بوده و مدت وقت بهبودی ارزش در مقایسه با افراد لاغر

چاقی روند اصلاح جراحی قلب را کُند می کند

چاقی روند اصلاح جراحی قلب را کُند می کند

عبارات مهم : جراحی

نتایج مطالعه تازه نشان می دهد افراد چاق که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته اند وقت بیشتری تحت مواظبت های درمانی بوده و مدت وقت بهبودی ارزش در مقایسه با افراد لاغر طولانی تر خواهد بود.

به گزارش مهر ؛محققان داده های حدود ۵۴۰۰ بیمار را که بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند بررسی کردند. از بین این تعداد افراد ۳۶ درصدشان چاق بودند.

چاقی روند اصلاح جراحی قلب را کُند می کند

مطالعه نشان داد بعد از عمل جراحی قلب، بیماران چاق چهار برابر دیگران نیاز به وقت زیاد بودن در ICU داشتند؛ سه برابر زیاد نیاز به مدت وقت طولانی تهویه مکانیکی داشتند؛ و سه برابر زیاد مجددا در ICU خوابیدن شدند.

بیماران چاق همچنین دارای مدت وقت زیاد خوابیدن شدن در بیمارستان بودند و به احتمال زیاد با پرستار خانگی از بیمارستان ترخیص می شدند.

نتایج مطالعه تازه نشان می دهد افراد چاق که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته اند وقت بیشتری تحت مواظبت های درمانی بوده و مدت وقت بهبودی ارزش در مقایسه با افراد لاغر

دکتر براندون رزوال، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «چاقی معضلی روبه رشد است که در حد اپیدمی رسیده هست. ما در این مطالعه مشاهده کردیم که هرچقدر بیماران چاق تر باشند منابع بیمارستانی موردنیاز جهت آنها بعد از عمل جراحی قلب هم زیاد کردن خواهد یافت.»

وی در ادامه تاکید می کند که چاقی ممکن است روند اصلاح بعد از عمل جراحی قلب را مسئله سازد.

به گفته وی، «این مطالعه در حال تحقیق بر روی مولکول های خاصی در خون موسوم به نشانگرهای زیستی است که ممکن است به پزشکان یاری کند تا مدت وقت بهبودی بیماران چاق بعد از جراحی قلب را آینده نگری کنند.»

چاقی روند اصلاح جراحی قلب را کُند می کند

واژه های کلیدی: جراحی | مطالعه | خوابیدن | افراد چاق | بیمارستان | عمل جراحی | بیمارستان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs